แผ่นพื้นกลวง hollow core

แผ่นพื้นกลวง hollow core

แผ่นพื้นกลวง hollow core ที่ช่วยทำให้งานพื้นมีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีรูกลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าตัด โดยเสริมด้วยลวดอัดแรงที่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่อาคารพักอาศัย,อาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 

วิธีการใช้งาน

1. เตรียมพื้นที่ จัดเตรียมคานที่เรียบเสมอกับแผ่นสำเร็จรูป มีความกว้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

2. เตรียมไม้ค้ำยัน ใช้ไม้ค้ำยันชั่วคราว เพื่อค้ำบริเวณด้านล่างแผ่นสำเร็จรูป จะช่วยรับน้ำหนักของคอนกรีตที่เทกับแผ่นพื้น วิธีนี้จะช่วยป้องกันการแตกร้าว หรือเกิดความเสียหาย

3. วางแผ่นคอนกรีตตามแนวคาน วางแผ่นพื้นท้องเรียบ ลงบนคานที่เตรียมไว้ โดยใช้เครนคล้องสลิงไว้กับ พื้นคอนกรีต และจัดระยะนั่งคานให้อยู่ระหว่าง 5-7 เซนติเมตร จัดวางเรียงแผ่นให้เรียบร้อย ต้องมีความเรียบสนิท ห้ามมีช่องว่างระหว่างแผ่น

4. ติดตั้งเหล็กเสริม หลังวาง แผ่นท้องเรียบ เสร็จแล้ว ให้ติดตั้ง ตะแกรงเหล็กไวร์เมช WIRE MESH เสริมความแข็งแรงที่ด้านบนแผ่นพื้น แล้วค่อยเทคอนกรีตทับ เพื่อเสริมความแข็งแรง

5. เทคอนกรีต ขั้นตอนสุดท้าย คือการ เทคอนกรีต ทับบนแผ่นพื้นท้องเรียบอีกครั้ง โดยใช้วิธีเกลี่ยให้มีความหนาเท่าๆกัน และใช้เครื่องจี้คอนกรีตให้สม่ำเสมอ จากนั้นค่อยบ่มคอนกรีต ด้วยวิธีการฉีดพ่น หรือทาน้ำยาบ่มคอนกรีตทันทีที่เริ่มแข็งตัว