You are currently viewing แผ่นพื้น hollow core คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตแบบตัน และ แบบสามขา
แผ่นพื้น hollow core คอนกรีตอัดแรง

แผ่นพื้น hollow core คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตแบบตัน และ แบบสามขา

แผ่นพื้น hollow core คอนกรีตอัดแรง : มีโครงสร้างภายในว่างเปล่าหรือ hollow core ทำให้มีน้ำหนักที่เบาลงและลดต้นทุนในการขนส่งและติดตั้ง โดยโครงสร้าง hollow core ช่วยลดน้ำหนักของแผ่นพื้นและมีความสามารถในการรองรับการใช้งานที่มีน้ำหนักหนักโดยมีความแข็งแรงและความทนทานสูง

แผ่นพื้นคอนกรีตแบบตัน (Solid Concrete Slabs) : มีโครงสร้างที่เป็น mass concrete หรือ mass-filled ที่ไม่มีโครงสร้างภายในว่างเปล่า มักมีน้ำหนักที่หนักกว่าแผ่นพื้น hollow core และมักใช้ในโครงการที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานสูง

แผ่นพื้นคอนกรีตแบบสามขา (Ribbed Concrete Slabs) : มีโครงสร้างภายในที่มีริบและสามารถเสริมความแข็งแรงได้ด้วยโครงร่างแบบริบ โครงสร้างแบบนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและทนทานของแผ่นพื้นโดยมีน้ำหนักที่มากกว่า hollow core แต่มีความเบากว่าแผ่นพื้นแบบตัน

ดังนั้น การเลือกใช้แผ่นพื้นคอนกรีตที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการที่กำลังดำเนินการ เช่น การต้องการความแข็งแรงและความทนทาน, น้ำหนัก, และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในกระบวนการขนส่งและติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีต

ผลงานที่ผ่านมาของเรา คลิก
ช่องทาง social media
Line ID – nscon12
Facebook – บริษัท เอ็นเอส คอน 12 จำกัด